Formulář - odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete jako spotřebitel ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od smlouvy uzavřené výhradně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej odeslat na adresu našeho sídla - nejlépe jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát
Internetový obchod:                https://www.eshop.sun-way.cz/

Podnikatel:                              Filip Mírek

Se sídlem:                               Libušino náměstí 13/15, 277 11 Libiš

IČ/DIČ:                                    71644776 / CZ7801230283

E-mailová adresa:                    eshop@sun-way.cz

Telefonní číslo:                        +420 777 111 247

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 • Označení zboží/služby: (*)
 • Datum objednání:  (*)
 • Datum obdržení zboží/služby:  (*)
 • Číslo objednávky:  (*)
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
  a budou navráceny zpět stejným způsobem. Pokud jako spotřebitel preferujete jiný způsob vrácení peněžních prostředků, sdělte nám to prosím. (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu) (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele: (*)
 • Adresa spotřebitele: (*)
 • Email: (*)
 • Telefon: (*)

 

V (zde vyplňte místo) (*), Dne (zde doplňte datum) (*)

 

 

                                   (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

Vysvětlivky:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Tento formulář slouží výhradně k uplatnění práva spotřebitele dle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, Vám vrátíme všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, stejným způsobem, jakým jsme je od Vás obdrželi, nepožádáte-li o jiný způsob vrácení. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nejsme povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zboží předáte nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali. Jestliže jste při uzavření smlouvy zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Zboží, dodané Vám na základě smlouvy, od které jste odstoupili, nám prosím vraťte zpět do naší provozovny nebo na adresu našeho sídla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ponesete náklady spojené s navrácením nám zboží.

Nevyžaduje se uvedení důvodu pro odstoupení od kupní smlouvy.

Upozorňujeme Vás, že nám odpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

 

Přiložené soubory

Název souboru Velikost
sunway---odstoupeniodsmlouvy.docx 26.8 kB